دشبورد مدیریتی و ساخت KPI

 در فضای کسب و کار امروز موضوع کلیدی و حیاتی برای مدیران، توانایی تصمیم گیری سریع بر پایه اطلاعات جامع و صحیح می باشد. برای رسیدن به چنین هدفی سازمانها به سمت بهره گیری از دانش نهفته در داده ها و اطلاعات در راستای تصمیم سازی و تصمیم گیری مبتنی بر دانش و آگاهی گام برداشته اند و در این مسیر به ایجاد و پیاده سازی سیستم مدیریت داشبورد روی آورده اند. 

این سامانه با ایجاد داشبورد های تخصصی در زمینه های مختلف، تصمیم گیری مدیران را تسهیل و نیز با توجه به قابلیت گزارش سازی نیاز کارشناسان را پوشش می دهد.

سامانه مدیریت داشبورد این امکان را به مدیران سازمانها می دهد که هر لحظه عملکرد سازمان خود را مشاهده نموده و وضعیت آن را نسبت به هدف نهایی رصد نمایند. 

مزایای داشبورد مدیریت:

تعریف شاخص های کلیدی عملکرد سازمان 

نظارت بر عملکرد سازمان و واحدها

کمک به تصمیم گیری سریعتر و بهتر

نمایش وضعیت کل سازمان در یک نگاه

دسترسی سریع به اطلاعات از مجموعه چند منبع

امکان تعریف شاخصهای عملکردی

کان تعریف سطوح دسترسی به شاخص های مختلف

امکان ارتباط پایگاه های داده درون و برون سازمانی

طراحی داشبورد تحت وب و امکان دسترسی به اطلاعات سازمان و داشبوردهای داخلی در هر نقطه از دنیا

امکان نمایش چندین داشبورد مختلف، متناسب با نیازهای سازمان

امکانات داشبورد مدیریت:

داشبورد شاخصهاي بيمارستاني از جمله اشغال تخت و ميانگين اقامت و ....

آمار پذيرش (بستري و سرپايي) ، ترخيص

عملكرد اتاقهاي عمل و نسبت عمل به پذيرش

داشبورد مالي

آمار میانگین جذب بیمار  بر اساس تخصص و بيمه ها

امار عملكرد ريالي و تعدادي بر اساس تخصص و پزشك و ....

امار عملکرد واحد های بیمارستان از لحاظ تعدادي و ريالي 

میزان  خدمات ارائه شده

وضعیت موجودي بانك و .....

عملكرد درآمدي و هزينه ها و نسبت درآمد و هزینه

وضعیت وصول مطالبات از بيمه ها

وضعیت عملکرد بخشهاي بيمارستان

و ...

;

اخبار اخیر

  • اجرای کتاب ارزش های نسبی در نرم افزار به عنوان اولین HIS ایران


    ادامه...
  • پرتال بیمارستانی، راهکاری جهت معرفی خدمات برتر


    ادامه...