سامانه RFID بیمارستانی

راهکار جامع فناوری رادیو شناسه در بیمارستان ها

RFIDبه معنای شناسایی بوسیله امواج رادیویی است. تکنولوژی RFID میتواند شامل یک تراشه کوچک و یک آنتن باشد. این تکنولوژی کاربردی شبیه بارکد و نوار مغناطیسی نصب شده روی credit card ها یا کارت های  ATMدارد .

RFIDبرای هر شئ یک مشخصه واحد ایجاد می کند که از دیگر اشیاء قابل شناسایی خواهد شد. همچنین برای ردیابی محصولات، وسایل نقلیه، موجودات زنده و حتی انسان ها کاربرد دارد و البته محدود به این موارد خاص نمی گردد.

مزایای استفاده از RFID:

استفاده از تکنولوژی های نوین ازجمله RFID می تواند منافع و مزایای زیادی را جهت استفاده کنندگان دربرداشته باشد:

ایجاد امنیت فیزیکی و امنیت اطلاعات

ایجاد یکپارچگی و ارایه گزارشات مدیریتی بر خط (ONLINE)

کاهش هزینه ها ی کنترل و نگهداری

کاهش خطای نیروی انسان

استفاده از RFID در بيمارستانها

RFIDدر بيمارستانها كاربردهاي زياد و متفاوتي دارد از جمله آنها :

دستبند شناسائي بيمار

نگ روي تجهيرات پزشكي و اداري

کارت شناسايي پزشكان و پرسنل

تگ روي دارو و لوازم پزشكي

;

اخبار اخیر

  • اجرای کتاب ارزش های نسبی در نرم افزار به عنوان اولین HIS ایران


    ادامه...
  • پرتال بیمارستانی، راهکاری جهت معرفی خدمات برتر


    ادامه...