سیستم بایگانی

مدیریت متمرکز اسناد و پرونده های پزشکی بیماران

گسترش و توسعه فعاليتهاي بیمارستان و افزايش تبادلات آنها باعث مي شود تا حجم زيادي از اسناد و پرونده ايجاد شود. اين امر معضلاتي چون دشواري دسترسي به اسناد، كندي بازيابي آنها و از همه مهم تر هزينه هاي سنگين نگهداري را دربر دارد. از جمله پيامدهاي اين مسائل مي توان به صرف زمان زياد پرسنل در نگهداري و بازيابي اسناد، اشغال حجم زيادي از فضاي فيزيكي براي نگهداري از اين اسناد، نگراني هاي ناشي از حفظ و امنيت اسناد و هزينه هاي خريد و نگهداري فيزيكي اسناد وعدم توانایی بررسی دقیق و تصمیم گیری صحیح و ... اشاره كرد.

بایگانی متمرکز بیمارستانی طراحی شده ،یک اتوماسین اداری نیست بلکه سیستمی است جامع و یکپارچه جهت مدیریت بهتر در امر نگهداری و مدیریت پرونده پزشکی بیماران، پرونده پرسنلی، اسناد مالی و ...  .

و از مزایای آن می توان به نکات زیر اشاره کرد:

دسترسی خاص برای افراد جهت دستیابی به اسناد طبقه بندی شده

امکان چاپ و یا عدم چاپ اسناد

صرفه جویی بسیار زیاد در هزینه های بیمارستانی

جستجو های پیشرفته در پیدا کردن اسناد با توجه به واژه های تعریف شده

کاهش هزینه های خرید تجهیزات

و ....

 و بایگانی متمرکز بیمارستانی شامل:                                  

پرونده پزشکی بیماران

تجهیزات پزشکی

پرونده پرسنلی

اسناد مالی 

نامه های اداری سازمان

اسناد تولید شده در سازمان

و ... می باشد.

;

اخبار اخیر

  • اجرای کتاب ارزش های نسبی در نرم افزار به عنوان اولین HIS ایران


    ادامه...
  • پرتال بیمارستانی، راهکاری جهت معرفی خدمات برتر


    ادامه...