سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی(HIS)
تصاویر مربوطه

سیستم اطلاعات بیمارستان سرآمد


HIS سرآمد


سیستم اطلاعات HIS بیمارستان

گزارش دهي به مديران شامل
 • گزارشات مالي ( در آمد و هزينه)
 • گزارشات تعدادي ( بستري و سرپايي)
 • گزارشات ريالي
 • گزارش در آمد بيمارستان ( به تفكيك بخش و پزشك)
 • گزارش هزينه هاي بيمارستان
 • ساخت گزارش هاي مديريتي
 • سرانه درآمد هر بيمار
 • سرانه درآمد هر عمل به تفكيك تخصص و نوع عمل
 • متوسط جراحي هر عمل
 • سرانه درآمد هر آزمايش
 • سرانه درآمد اسكوپي
 • سرانه درآمد هر آنژيوگرافي
 • متوسط داروي هر نسخه
 • متوسط آزمايشات هر نسخه
 • و....
نمونه هایي از گزارش های قابل ارائه
 • داشبوردهاي مديريتي
 • شاخص هاي عملكردي (درماني ، مالي)
 • گزارش هاي در آمدي و هزينه اي
 • آمار تعدادي و ريالي بخشها
 • آمار پذيرش و ترخيص بخشها
 • آمار كاركرد پزشكان
 • آمار واحد هاي پاراكلينيك
 • آمار انتقال بين بخش ها
زیر سيستم های نرم افزار سرآمد سيستم
 • داشبورد جامع مديريت
 • مديريت اطلاعات بيمار(بستري و سرپايي)
 • زير سيستم كلينيك
 • مديريت اطلاعات باليني بيمار
 • مديريت جامع اطلاعات اعمال جراحي
 • سيستم خدمات پاراكلينيك (تصويربرداري ، طب هسته اي ، فيزيوتراپي)
 • سيستم جامع داروئي
 • سيستم جامع ازمايشگاهي
 • سيستم جامع درآمد (ترخيص ، صندوق و...)
 • حسابداري پزشكان
 • مدارك پزشكي 
 • تغذيه بيماران
 • سيستم جامع SMS
 • مديريت اطلاعات پزشكان
 • مديريت سيستم
 • مديريت گزارشها
 • دشبورد جامع پزشكان
 • نوبت دهي 
 • برنامه ريزي جامع كلينيك ها و اتاق عمل
 • مديريت LCD در بيمارستان
 • كيوسك نوبت دهي
 • بخشهای سفارشي 
ویژگی های نرم افزار
 • بهبود مراقبت هاي درماني و افزايش كارآيي تبادل اطلاعات مورد نياز در سطح بيمارستان
 • بهبود مديريت و اداره فرآيندهاي درماني بيمارستان در مقياس كلان و همچنين در اثر بهبود فرآيندهاي مراقبت درماني در بيمارستان 
 • افزايش كارآيي مديريت درمان در بيمارستان
 • كاهش هزينه ها و جلوگيري از تحميل هزينه هاي اضافي درمان
 • نگاه ويژه به بهره وري بيمارستان در طراحي ؛ توليد و بستر توسعه
 • يكپارچگي با پرتال جامع بيمارستاني سرآمد 
 • مديريت يكپارچه اطلاعات با استفاده از دشبوردهاي مديريتي و ساخت KPI 
 • امكان كاربري در بستر اينترنت و اكسترانت
 • مديريت امنيت و دسترسي كاربران با استفاده از Active Directory
 • آزمايش شده با حجم ركوردهاي بسيار زياد
 • روابط كاربري ساده و كاربر پسند
 • سازگاري كامل با تكنولوژيهاي جديد مانند Tablet PC ، 
 • ماژولار و منعطف براي سازگاري با ابعاد و نيازهاي كليه مراكز درماني
 • قابل توسعه و سفارشي سازي
 • كاملا مبتني بر Web و توزيع پذير
 • سازگار با PACS ؛ LIS ؛ RFID و ...

;

اخبار اخیر

 • اجرای کتاب ارزش های نسبی در نرم افزار به عنوان اولین HIS ایران


  ادامه...
 • پرتال بیمارستانی، راهکاری جهت معرفی خدمات برتر


  ادامه...