هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره سمت
عزیز بیگی بکتاش رئیس هیات مدیره
اردشر رستمی بیرق عضو هیات مدیره و مدیر عامل
یاسر بیگی بکتاش عضو هیات مدیره

اعضای هیئت مدیره سرآمد سیستم صبا سه عضو اصلی دارد. اين اعضا بر اساس آخرین جلسه مجمع عمومی این شرکت در تاریخ 19 فروردین ماه 1394 انتخاب شدند.

عزیز بیگی بکتاش هم اکنون ریاست هیئت مدیره سرآمد سیستم  را برعهده دارد، اردشیر رستمی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل است. یاسر بیگی بکتاش عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی است. اعضای هیئت مدیره سرآمد سیستم برای یک دوره دو ساله توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

اخبار اخیر

  • اجرای کتاب ارزش های نسبی در نرم افزار به عنوان اولین HIS ایران


    ادامه...
  • پرتال بیمارستانی، راهکاری جهت معرفی خدمات برتر


    ادامه...