پرتال بیمارستانی

 درگاهی مناسب جهت اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات

پرتال پایگاهی است بر روی وب که به تبادل اطلاعات با کاربران می پردازد. پرتال اطلاعات را از منابع مختلف جمع آوری و به کاربران خود ارائه می دهد تا آنها نیازهای خود حول محور فعالیت آن پرتال را بصورت مجتمع در یک پایگاه واحد بدست آورند. امروزه پرتال ها فقط جنبه اطلاع رسانی ندارند، بلکه به کاربران خود این امکان را می دهند که از خدمات الکترونیکی سازمان یا شرکت بهره مند شوند.

پرتال یک بیمارستان میتواند کاربران خود در بخشهای مختلف را به منابع و بخشهای مختلف وصل نموده و کاربران توانایی تبادل اطلاعات داشته و در نهایت پرتال می تواند اطلاعات مورد نیاز کاربران خود را بصورت دسته بندی شده ارائه می دهند.

ویژگیهای اصلی یک پرتال عبارت اند از:

تجمع اطلاعات

هدف دار بودن اطلاعات

در دسترس بودن اطلاعات

دریچه ورود منحصر به فرد

پرتال بیمارستانی می تواند شامل بخش های زیر باشد:

سیستم های درمانی، آموزشی و پژوهشی 

ایجاد مرکز تخصصی

ارائه اطلاعات مربوط به جامعه پزشکی

معرفی اجزای درمانی بیمارستان

;

اخبار اخیر

  • اجرای کتاب ارزش های نسبی در نرم افزار به عنوان اولین HIS ایران


    ادامه...
  • پرتال بیمارستانی، راهکاری جهت معرفی خدمات برتر


    ادامه...